Anke van Diepenbeek

Ontspannen leven in het hier en nu,
vanuit je eigen ware natuur

Het is mijn missie om mensen die ernaar verlangen meer zichzelf te willen zijn,
te leren luisteren naar hun eigen lijf en ze op die manier te ondersteunen in hun groeiproces.

Ik ben Anke van Diepenbeek, 48 jaar en was al jong verwonderd over het leven, over mezelf, wie ben ik eigenlijk? Antwoorden zocht ik in de studie wijsgerige pedagogiek en later in reizen en een lang verblijf in de woestijn in Marokko. Een periode van bezinning waar ik voor het eerst in contact kwam met een oerkracht in mezelf en een gevoel van één zijn met de wereld. Dit gevoel, die weten in mezelf, is de stuwende kracht geweest in mijn verdere ontwikkeling daarna.

Na Marokko werd ik moeder van 3 kinderen en werkte ik als beleidsadviseur bij een gemeente. Dit vanuit een andere stroom in mezelf, het verlangen om bij te dragen aan het grotere geheel: een samenleving waarin mensen de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, in hun kracht te komen, zichzelf te kunnen zijn. In het bijzonder ligt mijn hart bij die groepen/individuen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

In 2008 kwam ik in aanraking met lichaamswerk. Ik zat niet lekker in mijn vel, had veel last van spanning in mijn lijf, sliep slecht. Ik was gewend om me zelfverzekerd voor te doen, terwijl ik me van binnen vaak klein voelde en onzeker. Yoga en meditatie hielpen wel een tijd om me in balans te houden, tot het punt dat het niet meer ging en ik gestart ben met lichaamsgerichte therapie en ook lichaamswerk in een groep. Dat was een openbaring voor me! En het begin van de reis in het thuiskomen in mezelf, in mijn eigen lijf. Het heeft me ook erg geholpen in de periode van mijn scheiding en de burn-out die daarop volgde. Het jarenlange harde werken in de relatie, mijn gezin en mijn werk eiste zijn tol. Mijn lichaam zei ho. Door deze ervaring heb ik geleerd mijn grenzen te voelen en te accepteren en het heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer in mijn eigen stroom ben gekomen. Het heeft gemaakt dat ik meer ben gaan leven naar wie ik werkelijk ben. 

Symboliek van het anker

De bekendste, symbolieken van een anker zijn hoop en standvastigheid. Over de oorsprong van de betekenis van dit symbool zijn 2 verhalen bekend.

Het eerste verhaal is terug te voeren op vroegere visserij en scheepvaart. Het anker was de enige hoop op redding voor een schip dat tijdens een storm in nood verkeerde. De standvastigheid is terug te voeren op het aan een anker vastliggen van een schip.

Het tweede verhaal gaat over het Christelijk geloof, waar hoop en vertrouwen al eeuwen lang door het anker wordt gesymboliseerd. In de bijbel wordt er ook gesproken over een anker in combinatie met een kruis en een hart, wat hoop, geloof en liefde symboliseert.

Thuiskomen in jezelf, is thuiskomen in je lichaam

De weg die ik heb afgelegd bracht en brengt me steeds opnieuw een stukje dichter bij mezelf en heeft geleid tot een groot vertrouwen in het lichaam als bron van heling en groei. Het is mijn passie om vanuit dit vertrouwen ook anderen te begeleiden bij hun verlangen meer zichzelf te kunnen zijn. Stap voor stap, in een context van veiligheid en vertrouwen, wijst je lichaam je vanzelf de weg en wordt het steeds meer een anker in je leven!

Ik ben medio 2019 afgestudeerd als lichaamsgericht therapeut bij Bodymindopleidingen in Rotterdam, opleiding Integrated Psychotherapie (zie https://bodymindopleidingen.nl). Sindsdien geef ik individuele sessies en geef ik de training ‘Leven in je lijf’. Ik doe dat nu vanuit mijn praktijk in Bemmel.

Vanaf 2020 laat ben ik aangesloten bij de Diamond Approach. 
De Diamond Approach is een hedendaags spiritueel pad dat ons opent voor onze essentie – voor wie we ten diepste zijn – en voor de mystieke dimensie van de realiteit. Het overbrugt de tegenstelling tussen psychologie en spiritualiteit, lichaam en ziel, het aardse en het goddelijke. De grondleggers van dit pad zijn Hameed Ali (auteursnaam A.H. Almaas) en Karen Johnson.
Dit pad is voor mij een verrijking, zowel als mens als in mijn therapeutschap. Het leert me om nog beter af te stemmen op de cliënt en zijn/haar ervaring in het hier en nu.

 

Mijn visie en werkwijze

Ik werk vanuit de ervaring in het hier en nu, waarbij het gaat om acceptatie van dat wat er is.  Er hoeft niks weg, gevoelens, emoties en gedachten mogen zijn wat ze zijn. Vanuit dit toelaten en bewust worden ontstaat een natuurlijke beweging vanuit jezelf, kan er iets nieuws in jezelf ontstaan. Kan een natuurlijk deel van jezelf weer ruimte krijgen.
Op een diepere laag in contact komen met jezelf, vraagt moed en nieuwsgierigheid. De patronen en overtuigingen op basis waarvan je je leven leeft, en die je nu mogelijk in de weg zitten, zijn er namelijk niet voor niks. Ze vinden vaak hun grondslag in de vroege jeugdjaren waarin er niet altijd passend gereageerd kon worden op jouw behoeften aan veiligheid, aandacht, liefde, erkenning en steun. Dit maakt dat je bepaalde beschermings- of overlevingsmechanismen hebt ontwikkeld, welke zijn verankerd in je lichaam. Dit geldt voor iedereen. Je lichaamshouding, je manier van bewegen is daar een uitdrukking van, maar ook b.v. de manier waarop je adem haalt. In zowel therapie als coaching is het lijf dan ook een belangrijke ingang van onderzoek, naast het onderzoeken van je gedachten. Belangrijk hierbij is gronding en het vinden van ankers in je lijf, je bewust te worden van de bodem in jezelf. Op deze manier bevrijd je je van het patroon waarin je gevangen zit, en ga je meer ruimte en vrijheid ervaren om te kiezen hoe je omgaat met jezelf en met mensen en situaties die op je pad komen. Kortom: je komt meer in je eigen natuurlijke stroom!

MOED

Moed is luisteren naar je hart
Terwijl je hoofd uitroept
Dat er wel duizend redenen zijn
Waarom je stoppen moet

Moed is verder dan je schaduw
En reiken naar het licht
Moed is springen in het diepe
Met je ogen stevig dicht

Moed gaat verder op de weg
Waar anderen afhaken
Moed is hoopvol, positief
Durft dromen waar te maken

Moed is dichter bij je doel
En zelf je koers bepalen
Moed is varen op gevoel
En angst in lef vertalen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP.